• คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน NEW

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน-COVID-19-ระยะ-2 NEW

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการอว.จ้างงานเฟส2 NEW

 • รายชื่อผู้ประสานงานแต่ละพื้นที่ NEW

 • คู่มือโครงการจ้างงานประชาชน-COVID-19-ระยะ-2. NEW

 • กำหนดการปฐมนิเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 NEW

 • แบบเก็บข้อมูลชุมชน NEW

 • เอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง NEW

 • เอกสารประกอบการเบิกจ่าย NEW

 • ป้ายแขวนสำหรับผู้ว่าจ้าง NEW

 • ระบบสมัครออนไลน์ โครงการ อว.สร้างงาน เฟส2

 • ใบสมัครงาน โครงการ อว.สร้างงาน เฟส2

 • รายชื่อชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงาน เฟส2

 • คุณสมบัติผู้สมัคร โครงการ อว.สร้างงาน เฟส2


 • หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

  • โทรศัพท์ 0-7431-7199

  • โทรสาร 0-7431-7198

  • E-Mail 0-7431-7199